Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzavření ulice K Verneráku

Vážení občané Kunratic,
již v předchozích číslech Kunratického zpravodaje jsme Vás informovali, že se připravuje rekonstrukce ulice K Verneráku a to v případě, že se nám podaří přesvědčit Zastupitelstvo hl.m. Prahy o nutnosti pokračování rekonstrukce páteřních komunikací v Kunraticích, i když řada podobných celopražsky významných staveb byla odložena. Nyní můžeme občanům Kunratic sdělit, že toto se podařilo a stavba bude započata v pondělí 3. 11. 2008. Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí si vyžádá následující opatření: pro veškerou průjezdnou dopravu dojde k úplnému uzavření ulice K Verneráku, tj. od nám. T.G.Masaryka až ke hrázi Hornomlýnského rybníka. Do prostoru stavby budou moci zajet pouze lidé, kteří zde bydlí. Dále zde bude zajištěn příjezd pro vozidla záchranné služby a hasičů a bude umožněn pěší průchod.
Objízdná trasa na sídliště Flora povede ulicí Vídeňská nebo K Šeberáku na Kunratickou spojku. Předpokládaná doba rekonstrukce komunikace je do konce roku 2009. Občané, kteří v rekonstruovaném úseku bydlí, budou s režimem stavby seznámeni na veřejné schůzi, na kterou budou písemně pozváni. Další podrobné informace budeme průběžně zveřejňovat v Kunratickém zpravodaji.
Pneuservis v ul. K Verneráku vzhledem ke své poloze u křižovatky již zrekonstruované Sobolákovy ulice zůstane v provozu.
Doufáme, že obtíže, které tato náročná rekonstrukce občanům Kunratic způsobí, budou vykompenzovány novou komunikací, která bude plnit svou funkci obdobně, jako již vybudované komunikace K Libuši a K Šeberáku.
Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha-Kunratice

mapka